Kontaktuppgifter

Besöksadress

Virastotie 3

Postadress

56100
RUOKOLAHTI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@ruokolahti.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
700
Språkförhållande
Finskspråkig