Kontaktuppgifter

Besöksadress

Postadress

PB 28
98900
SALLA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
sallan.kunta@salla.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
732
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Båtsfjord
Norge
Kovdor
Ryssland
Wildau
Tyskland
Arjeplog
Sverige