Kontaktuppgifter

Besöksadress

Keskuskuja 6

Postadress

PB 9
93600
KUUSAMO

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@kuusamo.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
305
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Avesta
Sverige 1984
Louhi
Ryssland 1989