Kuusamo

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Keskuskuja 6

Postadress

PB 9 93600 KUUSAMO

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@kuusamo.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
305
Språkförhållande
Finskspråkig