Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kirkkotie 1

Postadress

PB 32
97901
POSIO

Telefonnummer
Allmän e-postadress
info@posio.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
614
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Nesseby
Norge 1997