Kontaktuppgifter

Besöksadress

Jäämerentie 1

Postadress

PB 60
99601
SODANKYLÄ

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@sodankyla.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
758
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Révfülöp
Ungern 2011
Kuola
Ryssland
Norsjö
Sverige
Berleåg
Norge
Heiligenblut
Itävalta 1981