Kittilä

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Valtatie 15

Postadress

99100 KITTILÄ

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@kittila.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
261
Språkförhållande
Finskspråkig