Kontaktuppgifter

Besöksadress

Opintie 4

Postadress

PB 14
49901
VIROLAHTI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@virolahti.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
935
Språkförhållande
Finskspråkig