Kontaktuppgifter

Besöksadress

Keskustie 4 A

Postadress

49700
MIEHIKKÄLÄ

Telefonnummer
Allmän e-postadress
miehikkala@miehikkala.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
489
Språkförhållande
Finskspråkig