Statistik och fakta

Kommunbaserade regional indelningar, kommunnummer och antal kommuner

Det finns 309 kommuner i Finland år 2022. Av dessa ligger 293 på fastlandet, och 16 på Åland. 

Regional indelning 2022

Kommuner309 (294+16)
Kommunformer     
   stad108
   övriga kommuner201
Landskap18 (+1)
Välfärdsområden21
Rregionalförvaltningsverk6 (+1)
ELY15 (+1)
Storområden (NUTS2)5

I bilagorna närmare information om regionala indelningar. Bekanta dig också med materialet från Statistikcentralen och Lantmäteriverket.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information