Informationsprodukter och informationstjänster

Verktyg och verksamhetsmodeller

Verktyg som vi utvecklat och upprätthåller till stöd för kommunernas informationsledning, verksamhet och beslutsfattande är bland annat olika 

  • mått och klassificeringar 
  • kalkyleringsmodeller och mallar 
  • goda verksamhetsmodeller, koncept och förfaranden 
  • webbtillämpningar samt produkter och beskrivningar med öppen källkod 

Måtten och klassificeringarna strukturerar informationen och gör den interoperabel och användbar. Även kalkyleringsmodellerna och mallarna gör det lättare att hantera och bearbeta informationen så att den blir begriplig och jämförbar. Goda verksamhetsmodeller och tillämpningar stöder vardagen och förändringen i kommunerna.  

Våra verktyg och de goda verksamhetsmodeller, förfaranden och koncept som vi främjar kan utnyttjas på ett omfattande sätt inom kommunernas verksamhetsområden. 

Verktyg och goda verksamhetsmodeller till stöd för den kommunala ekonomin hittar du här och för att främja välfärden här.  

Du kan bekanta dig med den omfattande materialbanken för social- och hälsovårdsreformen här, och med social- och hälsovårdens klassificeringar, patientgrupperings- och produktifieringssystem samt olika mått här

Verktyg, metoder och andra alster som utvecklats som en del av våra utvecklings- och innovationstjänster hittar du här

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information