Målet med prognostisering är att vara steget före

Prognostisering

I enlighet med sin mission bygger Kommunförbundet en hållbar framtid tillsammans med kommunerna och landskapen. Vi vill vara steget före och sörja för att kommunerna har en nyckelroll när det gäller att främja livskraften, kompetensen och välfärden. Med hjälp av prognostisering stöder vi kommunerna och landskapen i förändringshanteringen.

I samband med Kommunförbundets strategiprocess 2016 togs det fram 16 drivkrafter – till exempel urbaniseringen, den åldrande befolkningen och de nya demokratiformerna – som under de följande 15 åren kommer att påverka kommunernas, regionernas och hela Finlands omvärld. Drivkrafterna för förändring och beskrivningen av dem har bearbetats utgående från en metaanalys om forskarnas prognostisering (Koski 2016) och ett gemensamt prognos- och scenarioarbete av Kommunförbundets sakkunniga och ledning.

Beskrivningarna bygger också på ett tidigare prognosarbete vid Kommunförbundet som gjorts med våra partner; på beredningsarbetet inom programmet Kommunerna 2021 (2016) och prognosprocessen Framtidsbilder av kommunerna (2015) samt Kommunförbundets välfärdsprognostisering (2014), och trendkort (2014) och prototyper (2014).

Det stora hjulet - Drivkrafterna för förändring i kommunerna och regionerna 2016–2030

Mer på webben

Den nationella framtidsdagen

Kommunerna kallas att diskutera framtiden 1.3.2019

Den nationella framtidsdagen den 1 mars 2019 uppmuntrar kommunerna att ordna lokala framtidsdiskussioner. De kan ordnas i skolor och tillsammans med kommuninvånarna, de kommunala beslutsfattarna och kommunens anställda. Det är i skolorna som framtidens aktörer finns. Läroanstalterna är viktiga för

lateral-image-left
prognostiseringsseminarium i Tusby

Hur kommer våra färdsätt att förändras i framtiden? Anmäl dig till prognostiseringsseminariet

Hur kommer människor och affärslivet att färdas i framtiden och vilka konsekvenser har de för vår miljö? Dessa frågor dryftas på ett riksomfattande prognostiseringsseminarium i Tusby 21–22.3.2019. Anmälan till det populära seminariet pågår för närvarande – boka din plats! Seminariet är på finska

lateral-image-right

Tillbaka till Förändring genom förnyelse

centred-liftup
Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.