Informationsprodukter och -tjänster

Vi producerar tillförlitlig information om och för kommuner. Vi erbjuder verktyg som stöder ditt arbete och beslutsfattande.

Kommunen skapar grunden. Kommunförbundets informationstjänster stöder kommunerna.

Vi producerar tillförlitlig information om och för kommuner. Vi erbjuder verktyg som stöder ditt arbete och beslutsfattande.

Våra informationsprodukter och informationstjänster erbjuder information om och för kommunerna. På detta sätt stöder vi kommunledningens och de sakkunnigas beslutsfattande och verksamhet som baserar sig på kunskap, bred förståelse och data. 

Våra informationsprodukter och informationstjänster består av  

  • analyser och datamaterial 
  • verktyg och verksamhetsmodeller samt 
  • publikationer. 

Vi publicerar och distribuerar också allmän information om kommunerna för alla som är intresserade av kommuninformation. 

Kommunförbundets publikationsbank är en skattkammare med information om kommunsektorn: hundratals handböcker, undersökningar, verktyg och lägesrapporter bara ett klick från dig, avgiftsfritt.

Granska demokratins kardiogram: Vi erbjuder kommunspecifik information om valet och valdeltagandet i visuell form.

Känner du kommunens vapen eller vänort? Var finns information om antalet kommuner, kommunnummer och befolkning? I informationstjänsten Kommunförbundet.fi!

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information