Kommunförbundets sakkunniga ger service på svenska

Service på svenska

Ledning

Svenska teamet

Ida Sulin

Förnamn
Ida
Efternamn
Sulin
teamledare, svenska teamet

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2467
Mobiltelefon
+358 50 563 3023
Ansvarsområden
 • kommunallagen och allmän kommunalrätt
 • förvaltningsförfarandet
 • offentlighet och datasekretess
 • språklagen
 • jämlikhet och likaberättigande
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Svenska och internationella ärenden
Team
Svenska teamet
EU- och internationella frågor; Juridiska enhetens förvaltningsjurister; Kommunförbundets jurister
Kia Leidenius

Förnamn
Kia
Efternamn
Leidenius
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2434
Mobiltelefon
+358 50 329 8649
Ansvarsområden
 • kommunreformen och svenska frågor, språklagen
 • utbildning för social- och hälsovårds- samt utbildningssektorn
 • nordiska frågor
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Svenska och internationella ärenden
Team
Svenska teamet
Mattias Lindroth

Förnamn
Mattias
Efternamn
Lindroth
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2536
Mobiltelefon
+358 50 337 6351
Ansvarsområden
 • kommunförbundets svenska webbtjänster
 • kundhanteringssystemet (CRM)
 • elektroniska blanketter
 • tekniskt stöd för webbkurser
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Svenska och internationella ärenden
Team
Svenska teamet
Twitterkonto
Linnea Nyanney

Förnamn
Linnea
Efternamn
Nyanney
Assistent

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2431
Mobiltelefon
+358 500 703 115
Ansvarsområden
 • Svenska teamets assistent
 • blankettförsäljning
 • ekonomi- och övrig administration
 • kursarrangemang
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Svenska och internationella ärenden
Team
Svenska teamet
Information och publikationer
Linda Grönqvist

Förnamn
Linda
Efternamn
Grönqvist
redaktionschef, Kommuntorget

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2343
Mobiltelefon
+358 50 597 2925
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Svenska och internationella ärenden
Team
Svenska teamet
Information och publikationer
Tilläggsinformation

tjänstledig, virkavapaalla

Ekonomi

Henrik Rainio

Förnamn
Henrik
Efternamn
Rainio
Tf. direktör, kommunalekonomi

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2127
Mobiltelefon
+358 50 596 9635
Ansvarsområden
 • skattefrågor
 • ekonomistyrning
 • EU- och internationella frågor
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi
EU- och internationella frågor
Reijo Vuorento

Förnamn
Reijo
Efternamn
Vuorento
Biträdande direktör, kommunalekonomi

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2078
Mobiltelefon
+358 50 667 41
Ansvarsområden
 • förhållandet mellan staten och kommunerna
 • intressebevakning
 • beskattning
 • statsandelar
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi

Juridiska ärenden

Servicepost

Förnamn
Servicepost
Efternamn
förvaltningsjuristerna

Kontaktinformation
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat kommunernas förvaltning och ledning, beslutsfattande och förvaltningsförfarande samt dataskyddet

 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Team
Servicepost
Servicepost

Förnamn
Servicepost
Efternamn
civilrättsjuristerna

Kontaktinformation
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat avtal, skadestånd, företagsjuridik, arrende och fastighetsköp.
 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Team
Servicepost
Servicepost

Förnamn
Servicepost
Efternamn
upphandlingrådgivning

Kontaktinformation
Ansvarsområden

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Team
Servicepost
Arto Sulonen

Förnamn
Arto
Efternamn
Sulonen
direktör för juridiska ärenden

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2345
Mobiltelefon
+358 400 850 232
Ansvarsområden
 • kommunallagen
 • kommunsammanslagningar
 • utveckling av förvaltning
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Ida Sulin

Förnamn
Ida
Efternamn
Sulin
teamledare, svenska teamet

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2467
Mobiltelefon
+358 50 563 3023
Ansvarsområden
 • kommunallagen och allmän kommunalrätt
 • förvaltningsförfarandet
 • offentlighet och datasekretess
 • språklagen
 • jämlikhet och likaberättigande
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Svenska och internationella ärenden
Team
Svenska teamet
EU- och internationella frågor; Juridiska enhetens förvaltningsjurister; Kommunförbundets jurister
Riitta Myllymäki

Förnamn
Riitta
Efternamn
Myllymäki
ledande jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2463
Mobiltelefon
+358 50 349 5460
Ansvarsområden
 • kommunallagen och allmän kommunalrätt
 • förvaltningsförfarandet
 • offentlighet och datasekretess
 • vallagstiftningen
 • språklagen
 • kommunsammanslagningar
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Juridiska enhetens förvaltningsjurister; Kommunförbundets jurister
Jonna Törnroos

Förnamn
Jonna
Efternamn
Törnroos
jurist, tjänstledig t.o.m 31.10.2018

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2674
Mobiltelefon
+358 40 5667 770
Ansvarsområden
 • offentlig upphandling
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Team
Julkisten hankintojen neuvontayksikkö
Kommunförbundets jurister; Rådgivningsenheten för offentlig upphandling

Internationella ärenden

Sinikka Mikola

Förnamn
Sinikka
Efternamn
Mikola
Sakkunnig, teamledare

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2210
Mobiltelefon
+358 50 342 8218
Ansvarsområden
 • Internationella ärenden
 • Teamledare för internationella teamet och EU-teamet
 • jämställdhets- och likabehandlingfrågor
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Svenska och internationella ärenden
Team
Kansainvälinen tiimi
Erja Horttanainen

Förnamn
Erja
Efternamn
Horttanainen
Chef för EU-ärenden

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2528
Mobiltelefon
+358 50 5252145
Ansvarsområden
 • EU:s beslutssystem, verksamhetsprincip
 • EU:s regionkommitté
 • Kommunförbundets EU-politik
 • Europarådets kongress för lokala och regionala organ
 • Immigrationärenden
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Svenska och internationella ärenden
Team
Kansainvälinen tiimi
EU- och internationella frågor

Informationsenheten

Kommunutveckling, demokrati och ledarskap

Marianne Pekola-Sjöblom

Förnamn
Marianne
Efternamn
Pekola-Sjöblom
Forskningschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2504
Mobiltelefon
+358 50 337 5634
Ansvarsområden
 • foskningsprogrammet för utvärdering av strukturreformen - ARTTU (programchef)
 • publikationsserien ACTA
 • kommunal demokrati och invånarundersökningar
 • nordisk jämförelser
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunutveckling, demokrati och ledarskap
Team
Demokratiteamet
Twitterkonto

Regioner och samhällen

Servicepost

Förnamn
Servicepost
Efternamn
teknik

Kontaktinformation
Ansvarsområden

 
Kommunalteknik, infrastruktur, byggherreverksamhet.
 
Vi betjänar kommunalt anställda och förtroendevalda i frågor som gäller kommunaltektnik, infrastruktur, avfallshantering och frågor som har att göra med byggherreverksamheten. Vi rekommenderar att ni i första hand anlitar vår e-postservice.

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Servicepost
Servicepost

Förnamn
Servicepost
Efternamn
miljöfrågor

Kontaktinformation
Ansvarsområden

 
Miljövård, miljö- och hälsoskydd.
 
Vi betjänar kommunalt anställda och förtroendevalda i frågor som gäller tillämpningen och tolkningen av lagstiftning, normer och anvisningar mm. som gäller miljövård och/eller miljö- och hälsoskydd. Vi rekommenderar att ni i första hand anlitar vår e-postservice.

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Servicepost
Kauko Aronen

Förnamn
Kauko
Efternamn
Aronen
Stadsforskningschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2515
Mobiltelefon
+358 50 557 0578
Ansvarsområden
 • stadspolitik
 • stadsforskning
 • förändringsstöd för kommunreformen
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Yhdyskunnat ja maankäyttö
Statistiksakkunniga

Social- och hälsovård

Anu Nemlander

Förnamn
Anu
Efternamn
Nemlander
Sakkunnig, chef för informations- och ekonomiteamet

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2612
Mobiltelefon
+358 50 563 6180
Ansvarsområden
 • ekonomi och servicestrukturer inom hälso- och sjukvården
 • kostnadsjämförelser mellan kommuner
 • klientavgifter inom hälso- och sjukvården
 • internationell verksamhet
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Social- och hälsovård
Team
Tieto- ja talous
Statistiksakkunniga
Hannele Häkkinen

Förnamn
Hannele
Efternamn
Häkkinen
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2307
Mobiltelefon
+358 50 375 2164
Ansvarsområden
 • EU-frågor inom social- och hälsovården
 • gränsöverskridande hälso- och sjukvård
 • samarbete kring olycksfall
 • företagshälsovård
 • HOPE-expertutbyte
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Social- och hälsovård
Team
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi

Undervisning och kultur

Minna Lindberg

Förnamn
Minna
Efternamn
Lindberg
sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2047
Mobiltelefon
+358 50 577 2243
Ansvarsområden
 • svenskspråkig utbildning
 • invandrarutbildning
 • skolans IKT-ärenden
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Undervisning och kultur
Tilläggsinformation

tjänstledig till 31.12.2018

Informationssamhället

Kommunförbundets översättarservice.

Översättarservice

Kommunförbundets översättare betjänar Kommunförbundets sakkunniga med översättningar till svenska, finska och engelska.
lateral-image-right