Kommunförbundets sakkunniga ger service på svenska

Kontakta oss på svenska

Öppna alla

Svenska teamet

Oscar Ohlis
+358 9 771 2230, +358 50 409 6010
Ansvarsområden
  • integration på svenska
  • arbetskraftsinvandring
  • kontaktytor
  • intressebevakning och utveckling av service för våra svensk- och tvåspråkiga kommuner
  • stärkande av tvåspråkigheten i Kommunförbundets utvecklingsprojekt
  • koordinering av nätverket för svensk- och tvåspråkiga kommuner samt sekreterare för svenska delegationen

Digitalisering och informationshantering

Forskning och utveckling

Internationella ärenden

Juridiska ärenden

Livskraft och ekonomi

Samhälle och miljö

Social- och hälsovård

Välfärd och bildning

Kommunförbundets översättarteam

Kommunförbundets översättarteam översätter Kommunförbundets och KT Kommunarbetsgivarnas texter och har ett nära samarbete med förbundets sakkunniga och svenska teamet. 

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för kommunala översättare. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.