Vi betjänar på svenska

Tala svenska med oss

Det svenska teamet och Kommunförbundets sakkunniga betjänar kommunerna på svenska. Förutom sakkunnigservice på svenska ansvarar vi för utbildning, information och utvecklingsarbete på svenska.

I våra svensk- och tvåspråkiga nätverk stärker vi arbetet mellan Kommunförbundet och kommunerna.

Kommuntorget.fi ger dig nyheter, analyser, bloggar och poddar från kommunfältet. Alltid på svenska!  Följ Kommuntorget på webben och sociala medier. Kommuntorget Magasin utkommer fyra gånger om året.

Kommuntorget Utbildning arrangerar utbildningsdagar, konferenser, seminarier och studieresor och skräddarsyr utbildning enligt kundens behov. Tag kontakt så planerar vi tillsammans!

Svenska teamets medelmmar

 

tags