Vi betjänar på svenska

Service på svenska

Det svenska teamet och Kommunförbundets sakkunniga betjänar kommunerna på svenska. Förutom sakkunnigservice på svenska ansvarar vi för utbildning, information och utvecklingsarbete på svenska.

 

Svensk- och tvåspråkiga nätverk

I våra svensk- och tvåspråkiga nätverk stärker vi arbetet mellan Kommunförbundet och kommunerna.

lateral-image-right

Utbildning på svenska från FCG

Från början av 2022 erbjuder Kommunförbundets dotterbolag FCG utbildning för personal och förtroendevalda i kommunerna också på svenska. 

lateral-image-left

Kommuntorget

Kommuntorget.fi ger dig nyheter, analyser, bloggar och poddar från kommunfältet. Alltid på svenska!  Följ Kommuntorget på webben och sociala medier. Kommuntorget Magasin utkommer fyra gånger om året.

lateral-image-right

Tvåspråkiga kommuner och tvåspråkighet

1,85 miljoner finländare bor i en tvåspråkig kommun. 38 500 finskspråkiga personer bor i en kommun med svenskspråkig majoritet medan 140 000 svenskspråkiga bor i en kommun där majoritetsspråket är finska.

lateral-image-left

Kommunförbundets översättare

Kommunförbundets översättare arbetar med att översätta texter för kommunsektorn till svenska, finska och engelska.

lateral-image-right
tags