Vi betjänar på svenska

Service på svenska

Det svenska teamet och Kommunförbundets sakkunniga betjänar kommunerna på svenska. Förutom sakkunnigservice på svenska ansvarar vi för utbildning, information och utvecklingsarbete på svenska.

 

Kontakta oss på svenska

Kommunförbundets sakkunniga ger service inom alla kommunernas verksamhetsområden till förtroendevalda och anställda. Här hittar du oss!

lateral-image-left

Svensk- och tvåspråkiga nätverk

I våra svensk- och tvåspråkiga nätverk stärker vi arbetet mellan Kommunförbundet och kommunerna.

lateral-image-right

Utbildning på svenska från FCG

Från början av 2022 erbjuder Kommunförbundets dotterbolag FCG utbildning för personal och förtroendevalda i kommunerna också på svenska. 

lateral-image-left

Kommuntorget

Kommuntorget.fi ger dig nyheter, analyser, bloggar och poddar från kommunfältet. Alltid på svenska!  Följ Kommuntorget på webben och sociala medier. Kommuntorget Magasin utkommer fyra gånger om året.

lateral-image-right

Tvåspråkiga kommuner och tvåspråkighet

1,85 miljoner finländare bor i en tvåspråkig kommun. 38 500 finskspråkiga personer bor i en kommun med svenskspråkig majoritet medan 140 000 svenskspråkiga bor i en kommun där majoritetsspråket är finska.

lateral-image-left

Kommunförbundets översättare

Kommunförbundets översättare arbetar med att översätta texter för kommunsektorn till svenska, finska och engelska.

lateral-image-right
Läs mer om dessa teman