Ansökningsblankett för heders- och förtjänsttecken

Kuvitus

Ansökan om heders- och förtjänsttecken görs på en webblankett. På webblanketten ska uppgifterna för var och en mottagare av heders- eller förtjänsttecken fyllas i separat liksom på den tidigare blanketten, men sänds sedan datasäkert och snabbt in till Kommunförbundet utan postningskostnader.

Organisation som framför förslaget

Faktureringsinformation

Kontaktpersonens uppgifter

Mottagaren av heders- eller förtjänsttecken

Föreslaget heders- eller förtjänsttecken


Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information