Forskningsprogram för utvärdering av genomförda och förestående reformer i kommunerna 2014–2018.

Forskningsprogrammet ARTTU2

Forskningsprogrammet ARTTU2, som samordnas av Kommunförbundet, utreder konsekvenserna av de förändringar som genomförda och kommande reformer i kommunerna medför för kommunerna och kommuninvånarna. Programmet inleddes i slutet av år 2014 och pågår till förvåren 2018. I forskningsprogrammet medverkar 40 kommuner av olika typ och storlek i olika delar av Finland.
ARTTU2 är en fortsättning på det motsvarande programmet för utvärdering av strukturreformen som genomfördes 2008–2012. ARTTU2 producerar systematiska och jämförbara forskningsrön om effekterna av dels reformer som ålagts och kommer att åläggas kommunerna och dels reformer som kommunerna själva genomfört. Programmet utreder hur reformerna har inverkat på bland annat den kommunala servicen, demokratin och ledningen, den kommunala ekonomin samt samhällsstrukturen och livskraften.

Forskningsprogrammet består av flera delprojekt. Delprojekten förläggs till perioden 2014–2017. Varje delprojekt har en egen tidsplan och noga avgränsade uppgifter.

Finansiärer för forskningsprogrammet är Finlands Kommunförbund, deltagarkommunerna, Finansministeriet, Social- och hälsovårdsministeriet och några andra ministerier. Forskningsprogrammets olika delprojekt genomförs i samarbete med olika universitet.

 

Delprojekten

 

Deltagande kommuner

I forskningsprogrammet ARTTU2 medverkar sammanlagt 40 kommuner av olika typ och storlek i olika delar av Finland. Kriterier för att en kommun ska få delta i forskningsprogrammet har varit bland annat regionalt läge, kommunstorlek och språkfördelning.

ARTTU2-kommuner

ARTTU2-kommunerna är: Askola, Enare, Esbo, Hattula, Hirvensalmi, Hollola, Jyväskylä, Kankaanpää, Karleby, Keitele, Keuruu, Kimitoön, Korsholm, Kotka, Kurikka, Kuusamo, Lempäälä, Liperi, Nivala, Paltamo, Parkano, Petäjävesi, Pudasjärvi, Raseborg, Reso, Rautalampi, Salo, Sibbo, S:t Michel, Säkylä, Tammerfors, Tavastehus, Torneå, Uleåborg, Vasa, Vanda, Villmanstrand, Vimpeli, Vörå och Åbo.

Forskningsprogrammets organisation »

Forskningsrapporter

Publikationsserien Nytt från programmet ARTTU2 och Acta-publikationerna

lateral-image-right
Läs mer om dessa teman