Forskningsprogrammet ARTTU2

Ekonomi

 

Nyheter:

 

Publikationer (på finska):

Konserniyhteisöjen taloussuhteet. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 10/2018
Tässä raportissa tarkastellaan emokunnan ja tytäryhteisöjen välisiä taloussuhteita kuntakonsernissa.
 

Tavoitteet kuntakonsernin kokonaisedun osoittajana. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 8/2018
Tämän raportin tavoitteena on jäsentää kuntakonsernien ohjausta sekä teoreettisesti että konkreettisemmin talousarviotavoitteiden valossa, kohteena erityisesti ARTTU2 tutkimusohjelmaan kuuluvat 40 kuntaa.

 

Kuntien moninaiset kuntakonsernit. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 3/2018
Kuntakonsernien yhteisörakenne ja emokunnan osuus kuntakonsernin taloudesta ARTTU2-tutkimuskunnissa

Tutkimuksessa on tavoitteena muodostaa yleiskuva kuntakonserneista, niihin kuuluvista yksiköistä ja konsernitalouden jakautumisesta emokunnan ja tytäryhtiöiden kesken.
 

Kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannuserojen syyt. Acta nro 266 (Rapport på finska med svensk resumé)
Havaintoja ARTTU2-kunnista.
Tutkimuksessa on laadittu malli, jonka avulla voidaan tunnistaa kuntien sote-palvelujen kustannuseroja ja niiden syitä.

Lisäksi yksityiskohtaisempaan tarkasteluun on valittu kuusi case-kuntaa: HirvensalmiLempääläSaloSäkyläVaasaVantaa.

 

Kuntien kirjanpidollinen ja rahoituksellinen tasapaino, osa II. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 4/2016
Tässä kuntien kirjanpidollista ja rahoituksellista tasapainoa selvittävässä tutkimuksessa pyritään tuottamaan lisäymmärrystä kuntien ja laajemminkin julkisen talouden tasapainokeskusteluun, erityisesti kuntien johtamisen näkökulmasta. Tutkimus koostuu kahdesta erillisestä raportista. Ensimmäisessä osassa käsitellään tasapainokäsitysten teoreettisia piirteitä kuntien kannalta ja pyritään osoittamaan niiden eroja ja merkityksiä. Tässä toisessa raportissa tarkastellaan millainen tilanne on käytettävissä olevan tilastoaineiston ja tilinpäätösaineiston valossa ARTTU2- tutkimuskunnissa.

 

Kuntien kirjanpidollinen ja rahoituksellinen tasapaino, osa I. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 3/2016
Tässä kuntien kirjanpidollista ja rahoituksellista tasapainoa selvittävässä tutkimuksessa pyritään tuottamaan lisäymmärrystä kuntien ja laajemminkin julkisen talouden tasapainokeskusteluun, erityisesti kuntien johtamisen näkökulmasta. Tutkimus koostuu kahdesta erillisestä raportista. Tässä ensimmäisessä raportissa käsitellään tasapainokäsitysten teoreettisia piirteitä kuntien kannalta ja pyritään osoittamaan niiden eroja ja merkityksiä. Toisessa raportissa tarkastellaan millainen tilanne on ARTTU2- tutkimuskunnissa käytettävissä olevan tilastoaineiston ja tilinpäätösaineiston valossa.

 

Valtionosuudet teoriassa ja käytännössä. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 6/2015
Tässä raportissa kuvataan suomalaista valtionosuusjärjestelmää ja kuntien valtionapuja sekä niiden perusteita teoreettisella tasolla.
Raportin empiirisessä osiossa tarkastellaan valtionosuuksia ja niiden kehitystä koko maan tasolla ja erityisesti ARTTU2-tutkimusohjelman 40 kunnassa.

 

Talouden kriisikuntakriteerien tarkastelu ARTTU-kunnissa. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja 2/2015
Tässä raportissa paneudutaan ARTTU2-tutkimusohjelman 40 kunnan talouteen vuosina 2006-2014.

Forskningsprogrammet ARTTU2

centred-liftup
Marianne Pekola-Sjöblom

Förnamn
Marianne
Efternamn
Pekola-Sjöblom
Forskningschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2504
Mobiltelefon
+358 50 337 5634
Ansvarsområden
  • foskningsprogrammet för utvärdering av strukturreformen - ARTTU (programchef)
  • publikationsserien ACTA
  • kommunal demokrati och invånarundersökningar
  • nordisk jämförelser
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunutveckling, demokrati och ledarskap
Team
Demokratiteamet
Twitterkonto