Innovationspolitiken och användarperspektivet

pyöräilijöitä

Karakteristiskt för innovationsverksamheten inom den offentliga sektorn är användarorientering, öppenhet, nätverksbildning och sociala innovationer.

I regeringsprogrammen, den nationella innovationsstrategin (2008), formgivningsprogrammet (2013) och kommunallagen (2015) har ett mål varit att trygga invånarnas möjligheter att utveckla servicen ur ett användarperspektiv.  Användarorientering infördes i utvecklingen av den offentliga servicen tack vare den nationella innovationsstrategin år 2008. I dag uppmuntras kommunerna att erbjuda invånarna allt mera mångsidiga, verkningsfulla och användarorienterade sätt att delta också utgående från den nya kommunallagen som trädde i kraft 1.5.2015 (22 § i KomL 410/2015).

Användarorientering innebär att servicen utvecklas utgående från invånarnas behov och att fokus i utvecklingen flyttas från producenten till användaren. Användarorienterade tjänster produceras med hjälp av metoder för servicedesign. I Kajanaland utvecklades 2014–2016 nya typer av välfärdstjänster tillsammans med kommuninvånarna. En ny roll söktes för kommunen i främjandet av kommuninvånarnas välfärd efter att social- och hälsovården överförts på landskapets ansvar.

Mer på webben

Tillbaka till Innovationer

centred-liftup

Användarorienterad delaktighet

I den kommunala servicen innebär användarorientering att servicen utvecklas utgående från invånarnas behov och att fokus i utvecklingen flyttas från producenten till användaren.

narrow
Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.