Innovationer

En innovation är en ny införd idé som ger användaren mervärde. Innovationer kan klassificeras till exempel som produkt-, service- eller processinnovationer eller systeminnovationer som omfattar hela servicesystemet. Med hjälp av innovationer kan man söka nya lösningar på svåra samhälleliga problem. Karakteristiskt för innovationsverksamheten inom den offentliga sektorn är användarorientering, öppenhet, nätverksbildning och sociala innovationer. Innovationer leder till nya tjänster och verksamhetsformer.

Innovationbarometern

Innovationsbarometern

Undersökningen Innovationsbarometern 2018 tar fram ny information om hur vanliga innovationer och försök är i kommunsektorn och sporrar den offentliga sektorn till att modernisera sina tjänster med hjälp av innovationer.

lateral-image-left

Tillbaka till Förändring genom förnyelse

centred-liftup

Innovationspolitiken och användarperspektivet

Innovationsverksamheten inom den offentliga sektorn karakteriseras av användarorientering, öppenhet, nätverksbildning och sociala innovationer.

narrow
Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.