Kommunförbundets strategi-, prognostiserings- och utvecklingsmodell

Kuntaliiton strategia-, ennakointi- ja kehittämismalli

Kommunförbundets strategi-, prognostiserings- och utvecklingsmodell.

 

I prognostiserings-, strategi- och utvecklingsmodellens första fas produceras strategisk framtidskunskap i samarbete med kommunerna och landskapen.

I följande fas kommer idéerna som fötts ur prognostiseringen, strategimålen och kundernas behov att förädlas tillsammans och testas innan de går vidare till projektportföljen.  

I den tredje fasen simuleras modellen i tillämpliga delar i genomförandet av strategin för år 2018.

Planeringen av modellen och pilotprojekten inleddes i samarbete med Åbo stad och Nylands förbund i november 2017 och den genomförs som en del av Kommunförbundets prognostiseringsverksamhet och Våga försöka-program. 

Prognostisering

I enlighet med sin mission bygger Kommunförbundet en hållbar framtid tillsammans med kommunerna och landskapen.

Välfärdsprognostisering

Kommunförbundet leder under hösten 2018 och våren 2019 en prognostiseringsprocess i två delar för nätverksprojektet Kommunen som välfärdsfrämjare.

Prognostisering som en del av strategiarbetet

Kommunförbundet ordnade workshoppar om strategi och prognostisering i alla sina enheter i augusti–september inför utarbetandet av verksamhetsplanen för år 2019.

tags
Tiina Rinne

Tiina Rinne

Utvecklingssakkunnig
Strategienheten, Strategi och FoUI
+358 9 771 2505, +358 50 643 92
Ansvarsområden
  • Kommunförbundets utvecklingsverksamhet
  • koordinering av kommunutvecklingsverksamheten
  • projektledning och portföljförvaltning