Nätverkets perioden 2021–2022

USO - Nya generationens organisation och ledarskap

KL_uudet kuvat_2020_vastaantulijat

USO är ett nätverk för erfarenhetsutbyte och kollegialt stöd för den politiska och professionella ledningen, en plats för erfarenhetsbaserad kunskap och forskningsrön samt konsulthjälp i det lokala utvecklingsarbetet.

USO är ett pionjärnätverk som lever med tiden och strävar efter att vara ett steg före.

 

Nätverkets teman för 2021–2022 är följande:   

  • hållbar kommunledning
  • strategiskt ledarskap
  • fungerande dubbelt ledarskap

Huvudtemat för USO 2021–2022 är hållbar kommunledning med fokus på att integrera målen för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i kommunernas strategiska ledning.

 

Alla nätverkets evenemang hålls på finska.

 

En viktig del av nätverkets framgång utgörs också av att man aktivt pratar om bekymmer och utmaningar. Det visar sig ofta att många funderar på samma saker.

 

Närmare upplysningar:

Jarkko Majava
Utvecklingschef
jarkko.majava@kommunforbundet.fi
050 325 2306

 

Anni Antila
Ledande konsult
anni.antila@fcg.fi
050 406 3540

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.