Projektet Integration på svenska 2016-2017

Integrationsvägar

År 2016 startade Kommunförbundet ett ettårigt utvecklingsprojekt, Integration på svenska, i samarbete med Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner och Stiftelsen tre smeder. I tidigare rapporter och kartläggningar har framkommit ett behov av en koordinator för att utveckla tvåspråkiga kommuners svenska integrationsstigar. Den svenska integrationskoordinatorn har arbetat som en del av Kommunförbundets svenska och internationella enhet och gjort sektoröverskridande arbete på fältet.

Rekommendationer från projektet

I fortsättningen borde centrala myndighetsenheter systematiskt informeras om regionens svenska integrationsstigar. Den enskilda individens integrationsstig och individens val borde vara central i handledningen. Samtidigt borde strukturerna stärkas och svenska integrationsutbildningar och övergångsutbildningar utvecklas speciellt i södra Finland.

I landskapsreformen borde rätten till svensk integration garanteras i de landskap som har svenska kommuner. Det behövs uppföljande information om dem som väljer svenska som integrationsspråk, sysselsättning samt flyttning mellan landskapen.

I fortsättningen borde det skapas bättre förutsättningar att kombinera studier i svenska och finska som en del av integrationsplanen. En delegation för svensk integration föreslås tillsättas under Folktinget för att främja och utveckla svensk integration i Finland.

Här finner du länkar till artiklar och material som skapats inom ramen för projektarbetet.

Podcastar

Artiklar från Kommuntorget

Bloggartiklar

Liselotte Sundbäck

Maria Kramar von Numers

Tavgazahir

Nina Carlsson

Martina Lindroos

Catharina von Schoultz

Nina Stubb

Veronica Kalhori

Lilian Ivars

Erfarenheter av integration på svenska

 

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe

Digifika - nätverk för digitalisering

Kommunförbundet arrangerar korta sessioner med presentationer och diskussioner om digitalisering på svenska i nätverket för Digifika.

Mer info om nätverket för digifika.