Asikkala, Pieksämäki och Pudasjärvi är finalisterna i Finlands aktivaste kommun

Liikkuvin kunta -finalistit

(Kommunförbundet informerar 2.12.2017) Till Finlands aktivaste kommuner valdes Asikkala, Pieksämäki och Pudasjärvi. Finalisterna offentliggjorders idag i Yle TV2:s direktsändning Urheiluviikonloppu.

I tävlingen, som ordnas av Kommunförbundet i samarbete med Idrottsgalan, Institutet för hälsa och välfärd THL och Finlands Olympiska kommitté, söktes kommuner som på det mest innovativa sättet främjar kommuninvånarnas motionsmöjligheter.  Finalisterna har dessutom fina resultat i THL:s webbtjänst Teaviisari som beskriver främjandet av aktiviteter i kommunen. Utöver traditionell motion och idrott betonades tvärsektoriellt samarbete, minskande av ojämlikhet och användningen av innovationer.

– Kommunernas ansökningar ger oss en mycket god bild av hur kommunerna sköter främjandet av aktiv fritid och motion. Motions- och idrottstjänsterna fungerar som en motor för kommunens hälsofrämjande arbete, säger Kommunförbundets direktör för kommunikation och samhällsrelationer Esa Nieminen.

Asikkala i Päijänne-Tavastland har haft hälsofrämjande motion och främjandet av välfärden i sin kommunstrategi i tio år.  Alla kommunens skolor är aktiva och alla daghem har en motionsansvarig. Barn kan styras in på motionsrådgivning redan före skolåldern. De minst aktiva kan mycket snabbt få motionsrådgivning, om de så önskar.

Pieksämäki i Södra-Savolax har satsat på rådgivning i levnadsvanor för de kommuninvånare som är mindre aktiva tillsammans med idrottsväsendet, social- och hälsovården och företagshälsovården. Kommunen beviljar motionsrådgivningens kunder ett aktiveringskort. Kortet ger obegränsad tillgång till kommunens simhallar och gym. Förutom arbetet med Skolan i rörelse köps alla tjänster inom tillämpad motion av det regionala institutet, som ägs av staden.  En femtedel av stadens invånare deltar i institutets motionsgrupper varje år.

Pudasjärvi i Norra Österbotten satsar mycket mer på motion och idrott än kommunerna i genomsnitt. I samarbete med Oulunkaaris samkommun för hälsovårdstjänster hänvisas kunderna direkt till motionstjänsterna.  Också ungdomar kan styras till motionstjänsterna genom skolhälsovården. Med modern teknologi, aktivitetsklockor och smarta personvågar, kan aktiviteten följas på distans. Med hjälp av streaming förmedlas i dagens läge gruppträningspass till föreningshus i tre andra byar

I kampen om priset i Finlands aktivaste kommun deltog 100 kommuner

Tävlingen Finlands aktivaste kommun, som nu ordnas för första gången, fick ett strålande mottagande, hela 100 kommuner sökte priset. Finland har 311 kommuner, med andra ord deltog nästan en tredjedel i tävlingen.

– Antalet deltagare var för oss en glad överraskning, säger Esa Nieminen.

Om den pågående vård- och landskapsreformen genomförs enligt förslaget kommer kommunerna att ha en allt mer central roll i främjandet av kommuninvånarnas välfärd.  De motions- och idrottstjänster som kommunen producerar och övrigt arbete för invånarnas välfärd kommer alltså att få en allt viktigare roll.

Kommunförbundet kommer att lyfta fram tävlingsbidragens goda exempel för att visa hur kommunerna kan uppmuntra allt fler invånare till en aktivare livsstil. Exemplen kan fritt tillämpas på hela kommunfältet.

Vinnaren i Finlands aktivaste kommun offentliggjorders under Idrottsgalan 18.1.2018 på Hartwall Arenan i Helsingfors.

 

Närmare upplysningar:

www.kommunforbundet.fi/aktivastekommunen #liikkuvinkunta

Esa Nieminen, direktör för kommunikation och samhällsrelationer, tfn 040 546 6424

 

Bildtext: Finalisterna i tävlingen Finlands aktivaste kommun i Yles direktsändning. Från vänster: ordförande för Pudasjärvi stadsfullmäktige Mari Kälkäjä och koordinator för idrotts- och välfärdstjänsterna Ismo Miettinen, från Asikkala rektor Petri Haapanen från Aurinkovuori-skolan, kommundirektör Rinna Ikola-Norrbacka och välfärdsdirektör Matti Kettunen, och från Pieksämäki idrottsservicechef Antti Nousiainen och kultur- och fritidsdirektör Päivi Majoinen.  

Etiketter