Asikkala

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kalmarintie 4

Postadress

PB 6 17201 VÄÄKSY

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@asikkala.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
016
Språkförhållande
Finskspråkig