Kommunens ledning ett exceptionellt omfattande arbete

(Finlands Kommundirektörer rf informerar 11.8.2017) Kommundirektörens arbetsfält och det sociala och etiska verksamhetsansvaret är exceptionellt omfattande. Kommun- eller stadsdirektören ansvarar förutom för organisationen också för invånarnas och företagens möjligheter till framgång. Finlands Kommundirektörer rf anser att kommundirektörernas kunnande i förändringsledning kunde utnyttjas mer i beredningen av vård- och landskapsreformen.

– Kommundirektörerna är vana förändringsledare: på kommunfältet har det genomförts stora förändringar redan under flera decennier. I vård- och landskapsreformen serveras kommundirektörerna för första gången färdiga lösningar.  Vi står nu inför en förändring som är en utmaning för  ledningen av vår egen organisation, sade Finlands Kommundirektörer rf:s ordförande Heidi Rämö,  kommundirektör i Lempäälä, på Kommundirektörsdagarna i Vanda den 11 augusti.

Viktigt med spelregler för makten och ansvaret

Finlands Kommundirektörer rf säger att intresset för kommundirektörstjänsterna påverkas väsentligt av arbetets status, lönenivå och svårighetsgrad, liksom i vilket annat arbete som helst. På 2000-talet har det kommit in allt färre offentliga ansökningar till tjänsterna.

– De förtroendevalda kan göra tjänsten mer lockande med hjälp av tydliga spelregler för makten och ansvaret och ett fungerande samarbete.  I somras inleddes en ny fullmäktigeperiod, och därför är det nu rätt tidpunkt att titta på spelreglerna. Det förebygger eventuella problemsituationer och bidrar till att tjänsten tillsätts när kommundirektören byts.

I bästa fall driv i sämsta fall statuskris

Svårighetsgraden i kommundirektörens arbete ökar särskilt genom byggandet av framtidens kommun och det tillhörande strategiska ledarskapet, främjandet av kommunens livskraft samt koncernledningen och också förberedelserna inför vård- och landskapsreformen.

I bästa fall lyckas kommundirektören skapa ett framgångsdriv på orten i sämsta fall en allvarlig kris kring anseendet.

– Den stora offentligheten och ständiga närvaron i samhället som kommundirektörens ställning innebär är exceptionell jämfört med bland annat företagsledare. Detta återspeglas på familjen, makens eller makans arbetsplats, på fritidsaktiviteter och barnens skola. Eftersom man inte vill att kommunen ska vara en ansiktslös maskin är kommunens lots, dvs. kommundirektören, den som i kraft av sitt agerande, till exempel i medierna och på de sociala medierna, bäst ger kommunen ett ansikte, sammanfattar Heid Rämö.

Närmare upplysningar:
Heidi Rämö, ordförande för Finlands Kommundirektörer rf och kommundirektör i Lempäälä, tfn  040 133 7803

 

Etiketter