Lempäälä

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Tampereentie 6

Postadress

PB 36 37501 LEMPÄÄLÄ

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kunta@lempaala.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
418
Språkförhållande
Finskspråkig