Psykolog- och kuratorstjänsterna i elev- och studerandevården i vård- och landskapsreformen

Vård- och landskapsreformen kommer att medföra förändringar i ansvaret för att ordna elev- och studerandevården. I kommunerna råder just nu förvirring och oklarhet om hur elev- och studerandevården ska ordnas efter reformen, vilka förändringar kommunerna ska vara beredda på och vilka alternativ kommunerna har för att ordna elevhälsan.

Läs mer i bilagan som hör till protokollet.