Israel

Här finns en lista över alla kommuner i Finland som har vänort i Israel.

V

Vänorter
Matte Yehuda
Israel