Maarit Kallio-Savela är sakkunnig inom yrkesutbildning på Kommunförbundet.