Utlåtanden

Äldreombudsmannens rapport till riksdagen är ett noggrant förberett paket som tar upp de utmaningar, risker och hot som digitaliseringen av samhället och digitaliseringen av tjänster innebär för den åldrande befolkningen och deras tillgång till tjänster. För närvarande ligger ansvaret för den