Klimatkommunerna

Kommunförbundets plattform KlimatKommunerna stöder kommunerna i deras klimatarbete. 

Största delen av finländarna bor i kommuner där man gått in för målinriktat klimatarbete. Kommunernas ambitiösa klimatmål har höjts ordentligt under de senaste åren – 45 procent av finländarna bor också i kommuner som siktar på att bli klimatneutrala senast 2030.

Kommunförbundets mål är att samordna kommunernas, regionernas och landskapens klimatarbete samt olika projekt och nätverk. KlimatKommunerna är en plattform för kommunikation och interaktion mellan och utanför nätverken.

Följ kommunernas klimatarbete i sociala medier med hashtaggen #ilmastokunnat, anslut dig till en e-postlista (på finska) eller kom med på möten.

Ilmastokunnat

Ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää valtion ja kuntien vahvaa kumppanuutta

Kuntaliiton mukaan kuntien toimintaedellytyksiä ilmastonmuutoksen hillinnässä ja kiertotalouden edistämisessä on vahvistettava. Kunnilla täytyy olla mahdollisuuksia osallistua tavoitteita koskevaan päätöksentekoon ja resursseja on kohdistettava kuntien ilmasto- ja kiertotaloustyön tukemiseen.

lateral-image-right
Ilmastotyön tukipaketti

Miten ilmastonmuutokseen voidaan vaikuttaa kunnissa? Tukipaketti kuntien ilmastotyön tueksi julkaistu

Kuntaliitto on julkaissut tukipaketin kuntien ilmastotyön tueksi. Paketin video ja opas on tarkoitettu tukemaan kuntien johtoa ja päätöksentekijöitä ilmastotyön hahmottamisessa ja suunnittelemisessa.

lateral-image-left
ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen kunnissa

Ilmastonmuutos on kuntien toiminnalle riski, jonka mahdolliset vaikutukset on huomioitava päätöksenteossa sekä toiminnan ja talouden suunnittelussa. Sopeutuminen ja varautuminen muuttuvaan ympäristöön edellyttää ilmastovaikutusten huomioimista jokaisella toimialalla.

lateral-image-right