ILMAVA - Klimatledningsutbildning för kommuner

ILMAVA är en utbildning för kommunernas högsta ledning som stödjer kommunernas klimatmål.

Asikkala, Forssa, Heinola, Hollola, Tavastehus, Imatra, Lahtis, Tammerfors, Torneå, Åbo, Borgå och Padasjoki deltog i det pilotförsök för utbildningen som genomfördes 2021.

Utbildningen bestod av orientering, kommunspecifikt arbete, lärande i samarbete med andra och sparrande med experter. Vid sidan av de gemensamma utbildningsmålen fördjupade sig varje deltagare i ett eget val av klimatarbetsproblem i kommunvisa sparrningar.

ILMAVA arrangerades i samarbete med Lahtis miljöhuvudstadsår. Organisationen av utbildningen stöddes av miljöministeriet, Sitra, Kommufinans och Stiftelsen Hållbara Lahtis.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman