Nyhet från kommunsektorn, publicerad 14.12.2016 och uppdaterad 17.12.2016

JHS 199 om budget och ekonomiplan för kommuner och samkommuner

JHS-rekommendation 199 Budget och ekonomiplan för kommuner och samkommuner godkändes 26.10.2016. Rekommendationen ingår i Finansministeriets kommuninformationsprogram och gäller tillsvidare. Den svenska översättningen publiceras inom kort.

​Rekommendationen ger en gemensam struktur som främjar kommunernas skyldighet enligt den nya kommunallagen (109 §) att publicera uppgifter om budgeten och ekonomiplanen i det allmänna datanätet (kommunens egen webbplats). Dessutom tryggas att informationen publiceras i ett enhetligt format med tanke på vidareanvändning. Enhetliga uppgifter behövs i synnerhet med tanke på informationsunderlaget för kommunekonomiprogrammet och utvecklingen av det.

Rekommendationen riktar sig till kommuner och samkommuner inklusive affärsverk och balansenheter. I rekommendationen beaktas också kommunkoncernens synvinkel. I den bindande delen av rekommendationen ingår de uppgifter om budgeten och ekonomiplanen som samlas in på uppdrag av Finansministeriet. De samlas in enligt den externa budgeten så att affärsverken ingår i uppgifterna – efter att interna poster eliminerats. Också interna poster mellan kommunens eller samkommunens olika verksamheter elimineras.

Den handbok som bifogas rekommendationen innehåller anvisningar om hur bindande uppgifter ges i rätt form (tillämpningsanvisning). Handboken ersätter den budgetrekommendation som Finlands Kommunförbund gav ut år 2011. De största förändringarna är följande:

  • Ändringarna i kommunallagen har beaktats
  • Kommunstrategin, målen, uppföljningen och koncernperspektivet har betonats
  • Budgeteringen av investeringsinkomster har ändrats i investeringsdelen
  • Schemana har ändrats i enlighet med bokslutsschemana

JHS-rekommendation 199 Budget och ekonomiplan för kommuner och samkommuner på finska: http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs199

 

Etiketter

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.