Produktivitetsjämförelsen utvidgas

Kommunförbundets utvecklingsprojekt som jämför produktiviteten i de 20 största städerna har utvidgats. Alla kommuner och samkommuner har nu en möjlighet att ansluta sig till projektet.

​I jämförelsen mäts produktivitetsutvecklingen för tjänsterna inom kommunernas äldreservice, undervisning och tekniska sektor. Fokus ligger på uppföljningen av kommunens egen utveckling, som åskådliggörs genom produktivitetsindex. Dessutom ingår en jämförelse av kostnaderna per enhet för olika tjänster. Den ekonomiska aspekten kompletteras med kvalitetsvariabler som följs upp parallellt med den ekonomiska produktiviteten. Variabler som indikerar kvalitetsskillnader och beskriver förändringar i kvaliteten är bland annat mått på funktionsförmågan, kundnöjdhet och klagomål på kvalitetsnivån.

Då produktiviteten bedöms bör den verksamhetsmiljö där tjänsten produceras beaktas. I tjänsterna för äldre kan vårdberoendet beaktas med de indikatorer som ingår i måtten på funktionsförmågan. När det gäller gatuunderhållet på vintern har vintervädret en klar inverkan på arbetsmängden. Inom den grundläggande utbildningen krävs resurser för olika grupper, t.ex. personer med ett främmande språk som modersmål och övriga specialgrupper. Inom dagvården ökar bland annat skiftvården kostnaderna.  Dessa och övriga faktorer har beaktats i så omfattande mån som möjligt.

Jämförelsen av produktiviteten och den ekonomiska effektiviteten i olika kommuner har sina utmaningar. Då fler kommuner kommer med, kan de genomsnittliga uppgifterna för kommuner av samma typ användas i jämförelsen, såsom till exempel storlek och läge eller andra faktorer. Jämförelsen blir då mer tillförlitlig än om bara två kommuner jämförs med varandra.

Produktivitetsjämförelsen grundar sig på det material som kommunerna skickat in och på utomstående material. Kommunerna fyller i produktivitetsuppgifterna för de olika tjänsterna elektroniskt. Utöver den information som kommer från kommunerna utnyttjas också färdigt material. Produktivitetsmaterialet har i samarbete med Kommunförbundet lämnats av FCG, Meteorologiska institutet, Kiinteistötieto Oy, Kouluikkuna, Utbildningsstyrelsen, Institutet för hälsa och välfärd (THL), Statistikcentralen, Arbetshälsoinstitutet och Finlands Vattenverksförening rf. 

Kommunernas produktivitetsuppgifter finns (på finska) på adressen: https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelu/kuntien-tuottavuusvertailu

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman