Publicerad 25.10.2016

Särredovisning av företagshälsovård 1.1.2017

I Social- och hälsovårdsministeriets utkast till regeringsproposition föreslås det att kommunallagens övergångsbestämmelse om bolagiseringsskyldighet ska tillämpas på företagshälsovårdstjänster först i början av 2019. Dessutom föreslås det att kommunerna och samkommunerna ska avskilja bokföringen av företagshälsovårdstjänster från kommunens övriga hälso- och sjuk-vårdstjänster under den föreslagna övergångsperioden.

​I praktiken betyder det att avskiljningen ska göras från ingången av 2017. Kommunerna har olika alternativ för avskiljningen: kalkylmässig avskiljning, affärsverk eller separat balansenhet. Den lagstadgade (förebyggande) och frivilliga (sjukvård) företagshälsovården behöver inte avskiljas separat. De företagshälsovårdstjänster som kommunen producerar för sin egen personal hör inte till den avskilda bokföring som avses här, eftersom det inte är fråga om verksamhet på marknaden.

Bookföringsmässig avskiljning skulle kunna innebära åtminstone följande:

  1. En beskrivning av det kalkylerings-/uppföljningssystem som används
  2. En kontoplan (huvudkonto, eventuella underkonton)
  3. En förteckning över kostnadsställena samt en utredning om vad indelningen grundar sig på (verksamhet, verksamhetsområde e.d.)
  4. Grunderna för kostnadsfördelningen och motiveringar (varför en viss fördelningsgrund ger riktiga och tillräckliga uppgifter om lönsamheten för en verksamhet som bedrivs i konkurrensläge)

Kommunerna och samkommunerna har skäl att förbereda sig på att åtminstone kalkylmässigt avskilja företagshälsovården i sin bokföring från ingången av 2017. Som det nu ser ut behöver ingen resultat- och balansräkning upprättas.

Utkastet till regeringsproposition och Kommunförbundets utlåtande finns bakom följande länk (på finska): http://www.kunnat.net/fi/Kuntaliitto/yleiskirjeet-lausunnot/lausunnot/2016/Sivut/835.aspx

Etiketter

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.