Valet ska förrättas senast 31.12.2017

Kommunernas fullmäktige väljer förbundsdelegation för Kommunförbundet

Finlands Kommunförbunds högsta beslutande organ väljs för första gången genom medlemsröstning där varje kommun har ett antal röster som motsvarar invånarantalet. Den riksomfattande förbundskongressen, som vart fjärde år har valt fullmäktige för Kommunförbundet, sammankommer inte längre. I stället för fullmäktige väljs en förbundsdelegation med 76 ledamöter, dvs. antalet ledamöter är detsamma.

Genom medlemsröstning väljs 66 ledamöter och 66 ersättare direkt. Platserna är fördelade på 12 valkretsar enligt antalet invånare i valkretsarna. Till förbundsdelegationen väljs dessutom nio ledamöter och nio ersättare från utjämningsplatser och en ledamot och en ersättare från landskapet Åland.

Tack vare utjämningsplatserna motsvarar förbundsdelegationens sammansättning bättre de riksomfattande röstandelar som partiernas kandidatlistor fått. Utjämningsplatserna går till de mindre partierna. En utjämningsplats ges alltid en sådan valkrets där ett parti inte har fått någon s.k. valkretsplats.

Kandidatlistorna har utsetts vid 12 valkretsstämmor under början av hösten. En sammanställning av kandidatlistorna för valkretsen har sänts till kommunerna i valkretsen i fråga. Kommunförbundets cirkulär 26/2017 innehåller anvisningar om valförberedelser, förrättande av valet vid fullmäktiges sammanträde och sättet att meddela kommunens röstningsresultat till Kommunförbundets elektroniska röstningssystem.

Slutet proportionellt listval

Kommunstyrelsen ska bereda valärendet till fullmäktiges föredragningslista. Ett slutet proportionellt listval ska förrättas i fullmäktige före utgången av året. Vid valet har varje fullmäktigeledamot en röst, som han eller hon kan ge till en kandidatlista. En fullmäktigeledamot kan också rösta blankt.

Kommunens röstningsresultat fås genom att man dividerar kommunens invånarantal med antalet närvarande fullmäktigeledamöter vid sammanträdet och multiplicerar kvoten med det antal röster som kandidatlistan fått. Kommunens röstningsresultat, dvs. det antal röster som kandidatlistorna fått, ska föras in i Kommunförbundets elektroniska röstningssystem senast 31.12.2017. Kommunerna har fått en kommunspecifik länk till röstningssystemet.

Resultatet blir klart i januari

Resultatet av förbundsdelegationsvalet räknas och fastställs av valnämnden i Kommunförbundets fullmäktige vid nämndens sammanträde den 16 januari. Valnämnden informerar de invalda ledamöterna och ersättarna, Kommunförbundets styrelse och förbundets medlemskommuner om valresultatet.

Källa: Kuntalehti 12/2017

Kommunforbundet.fi

Etiketter
Riitta Myllymäki

Riitta Myllymäki

ledande jurist
Juridiska enheten, Förvaltningsjurister
+358 9 771 2463, +358 50 349 5460
Ansvarsområden
  • kommunallagen och allmän kommunalrätt
  • förvaltningsförfarandet
  • offentlighet och datasekretess
  • vallagstiftningen
  • språklagen
  • kommunsammanslagningar