Remisstiden går ut 2018-01-01

Rekommendation om fastställandet av ersättning för elever som placerats med stöd av barnskyddslagen år 2017

JHS-suositukset

JHS-rekommendationerna som utvecklats som en del av  informationsprogrammet för kommuner och landskap har nu gått på remiss. Remisstiden går ut 2018-01-01. I rekommendationerna ges anvisningar om den ekonomiska uppföljningen och externa rapporteringen i de kommande landskapen. Det är fråga om kontoplan, budget och ekonomiplan, serviceklassifikation och ekonomirapportering för landskapen. Rekommendationen för kostnadsberäkningen i landskapen går på remiss senare. När det gäller serviceklassifikationen är det bra att veta att den kommer att ersätta Statistikcentralens nuvarande uppgiftsklassificering när ansvaret för insamlingen av ekonomiska uppgifter övergår till Statskontoret. Med andra ord ska landskapen beräkna och rapportera sina kostnader enligt serviceklassifikationen.

En direkt länk till beskrivningen av och responsformuläret för  utkastet till rekommendationerna om kontoplan, budget och ekonomiplan samt ekonomirapportering finns här (på finska):

http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/projects/maakuntien-tililuettelo-talousarvio-ja-taloustietojen-raportointi/palautepyynto

En direkt länk till beskrivningen av och responsformuläret för  utkastet till rekommendationen om serviceklassifikation finns här (på finska):

http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/projects/maakuntien-palveluluokitus/palautepyynto

Etiketter
Mikko Mehtonen

Mikko Mehtonen

Utvecklingschef
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2645, +358 50 592 8986
Ansvarsområden
  • Fakta om kommunekonomin:
  • Ekonomisk statistik och bokslutsuppgifter
  • Kostnads- och hållbarhetsberäkningar
  • Kommuninformationsprogrammet och automatisk ekonomirapportering
  • Kostnadsberäkning och marknadsmässig prissättning
  • Kartläggning av kommunekonomin