Svarstiden för enkäten har förlängt till fredagen den 17.8.2018

Enkät om de ekonomiska konsekvenserna av regeringsprogrammet och ramförhandlingarna

Enkät om ekonomi

Kommunförbundet har skickat ut en enkät om hur de beslut som fattats av statsminister Juha Sipiläs regering påverkar kommunernas och sjukvårdsdistriktens ekonomi. Resultaten av enkäten kommer att utnyttjas av Kommunförbundet på flera sätt i beredningsarbetet och i intressebevakningen. 

Vi hoppades på svar senast 21.6.2018. Vi har förlängt svarstiden till fredagen den 17.8.2018 för att så många som möjligt hinner svara på enkäten.

Kommunerna och sjukvårdsdistrikten ombeds bedöma de ekonomiska konsekvenserna i euro av följande ändringar i lagstiftningen och andra faktorer som påverkar ekonomin i kommunerna.

 • Lagändringar som gäller ordnande av regional specialiserad sjukvård
 • Konkurrenskraftsavtalet och i synnerhet förlängningen av arbetstiden
 • Ändrade klientavgifter i småbarnspedagogiken       
 • Beredningen av landskaps- och vårdreformen i kommunerna
 • Kommunernas egna anpassningsåtgärder

Det finns ett stort behov av aktuell information om de kommunalekonomiska konsekvenserna av regeringens beslut. Även om det är svårt att bedöma hur mycket till exempel anpassningsåtgärderna påverkar ekonomin i euro är kommunernas bedömningar av stort värde.

Enkäten är en uppföljare till den som gjordes våren 2017. Resultaten från förra årets enkät kan läsas här https://bit.ly/2A1969j . Enligt förra årets enkät hade kommunerna lyckats spara endast 220 miljoner euro, det vill säga omkring en tredjedel av de 765 miljonerna i sparåtgärder som regeringen väntade sig att kommunerna skulle spara in.

Etiketter
Mikko Mehtonen

Förnamn
Mikko
Efternamn
Mehtonen
Utvecklingschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2645
Mobiltelefon
+358 50 592 8986
Ansvarsområden
 • Fakta om kommunekonomin:
 • Ekonomisk statistik och bokslutsuppgifter
 • Kostnads- och hållbarhetsberäkningar
 • Kommuninformationsprogrammet och automatisk ekonomirapportering
 • Kostnadsberäkning och marknadsmässig prissättning
 • Kartläggning av kommunekonomin
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi
Statistiksakkunniga
Sanna Lehtonen

Förnamn
Sanna
Efternamn
Lehtonen
Utvecklingschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2079
Mobiltelefon
+358 50 575 9090
Ansvarsområden
 • statsandelar
 • statsbidrag
 • statsunderstöd
 • bedömning av ekonomiska konsekvenser
 • finansieringsfrågor i vård- och landskapsreformen
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi
Twitterkonto