Remisstiden går ut 28.2.2018

JHS-rekommendationer för kostnadsberäkning i kommuner och landskap på remiss

JHS-rekommendationerna för kostnadsberäkning i kommuner och landskap, som utarbetats som en del av  informationsprogrammet för kommuner och landskap, har nu gått på remiss. Remisstiden går ut 28.2.2018.

Det primära målet med rekommendationerna är att samordna kostnadsberäkningspraxis så att de ekonomiska uppgifter som rapporteras externt (kostnader enligt JHS-serviceklassifikationen) blir så jämförbara som möjligt.

Standardisering av god praxis i kostnadsberäkningen ökar organisationernas kostnadsmedvetenhet, stöder förbättring av verksamhetens resultat och gör prissättningen av tjänster transparent.  Rekommendationen stöder såväl intern som extern redovisning. Rekommendationen tillåter i någon mån avvikande allokeringssätt så länge slutresultaten är tillräckligt jämförbara oberoende av organisationspecifika skillnader. 

Er konkreta respons har stor betydelse.

En direkt länk till beskrivningen av och responsformuläret för utkastet till rekommendationen för kommunernas kostnadsberäkning finns här (på finska):

http://jhs-suositukset.netum.fi/web/guest/jhs/projects/kuntien-kustannuslaskenta-palautepyynto

En direkt länk till beskrivningen av och responsformuläret för utkastet till rekommendationen för landskapens kostnadsberäkning finns här (på finska):

http://jhs-suositukset.netum.fi/web/guest/jhs/projects/maakuntien-kustannuslaskenta-palautepyynto

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman