Arbetsgrupp bereder sammanslagning av de kommunala och privata pensionssystemen

Enligt Antti Rinnes regeringsprogram ska sammanslagningen av det kommunala pensionssystemet och det privata arbetspensionssystemet framskrida under regeringsperioden som en del av omläggningen av den sociala tryggheten. Arbetet framskrider utgående från förslagen från den arbetsgrupp som utrett pensionssystemen.

Social- och hälsovårdsministeriet samt Finansministeriet tillsatte i mitten av augusti en arbetsgrupp som fick till uppgift att bereda regeringspropositionen om sammanslagning av den kommunala och privata sektorns pensionssystem. Arbetsgruppen måste i den fortsatta beredningen precisera många detaljfrågor och beräkningar förknippade med sammanslagningen. Kommunförbundet representeras i projektgruppen av chefsekonom Minna Punakallio. KT Kommunarbetsgivarna deltar också i beredningen.

Arbetsgruppens ordförande är direktör Hannu Ijäs från Social- och hälsovårdsministeriet och vice ordförande är avdelningschef Jani Pitkäniemi.

Läs mer:

Etiketter