Bokföringsnämndens kommunsektions utlåtande om hur nedskrivning av lån och ändringar i grundkapitalet noteras i bokföringen

Kirjapitolautakunnan kuntajaoston lausunto numero 121

Bokföringsnämndens kommunsektion har i sitt senaste utlåtande 121 tagit ställning till hur nedskrivning av lån och ändringar i grundkapitalet noteras i en samkommuns och dess medlemskommuners bokföring.

Bakgrunden till begäran om utlåtande var en situation där en samkommun hade gett ut ett räntefritt lån till A Ab som i sin helhet ägs av samkommunen. A Ab hade i sin tur beviljat B Ab ett kapitallån Samkommunen begärde ett utlåtande bland annat om hur nedskrivningen av kapitallånet ska noteras i A Ab:s, samkommunens och samkommunens medlemskommuners bokföring om B Ab eventuellt går i konkurs. 

Bokföringsnämndens kommunsektion besvarade begäran om utlåtande till den del det gällde samkommunens eller dess medlemskommuners bokföring. Bokföringsnämnden gav ett utlåtande om de frågor som gällde aktiebolagens bokföring.

Läs mer:

Etiketter
Sari Korento

Sari Korento

Utvecklingschef
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2616
Ansvarsområden
  • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
  • ekonomistyrning
  • revision
  • intern kontroll
  • riskhantering