Kommunförbundet till grundlagsutskottet: Kommunerna bör få tillräcklig kompensation för förluster av egendomsöverlåtelse

Riksdagens grundlagsutskott hörde Kommunförbundet om lagpaketet kring landskaps- och vårdreformen tisdagen den 8 januari 2019.

I sitt utlåtande till utskottet behandlade Kommunförbundet bland annat ersättningarna till kommunerna för deras förluster i anslutning till egendomsarrangemangen.

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott har föreslagit att kommunerna ska vara berättigade till kompensation om förlusterna av egendomsarrangemangen i anslutning till reformen motsvarar ett kalkylerat behov av skattehöjning på minst en procentenhet. Kommunen kan få högre ersättning, om skattesatsen överstiger den viktade genomsnittliga skattesatsen i hela landet med två procentenheter. Denna ersättning skulle vara 75 procent av det skattehöjningsbehov som understiger gränsen på en procentenhet.

Kommunförbundet anser att social- och hälsovårdsutskottets ändringsförslag inte är tillräckliga. De mest framträdande problemen enligt Kommunförbundet har att göra med att det föreslagna gränsvärdet (1,00 %) är alldeles för högt och att kompensationsförfarandet inte skulle täcka alla slag av egendom.

I Kommunförbundets förslag har också stora och medelstora städer rätt till ersättning

Enligt social- och hälsovårdsutskottets förslag godkänns inte förlorade medlemsandelar i samkommunerna och överlåten lös egendom som ersättbara kostnader, eftersom kommunens grundkapital kan sänkas utgående från dem.

Enligt Kommunförbundet bör alla egendomsslag beaktas vid uträkningen av ersättning. Kompensation bör enligt förbundet betalas om den överlåtna egendomen motsvarar ett kalkylerat behov av skattehöjning på minst 0,25 procentenheter eller om förlusten är minst tre miljoner euro. Då skulle också stora och medelstora städer i praktiken ha rätt till ersättning.

Kommunförbundets utlåtande till grundlagsutskottet finns här (på finska): https://www.kuntaliitto.fi/lausunnot/2019/hallituksen-esitykset-he-152017-vp-he-572017-vp-he-712017-vp-he-152018-vp-he-162018

 

Kommunförbundet har under beredningen av landskaps- och vårdreformen gett åtskilliga utlåtanden till beredarna och sammanställt promemorior för riksdagens utskott. Utgående från dessa har Kommunförbundet sammanställt korrigeringsförslag till beredningen av landskaps- och vårdreformen.

https://www.kommunforbundet.fi/pressmeddelande/2018/sammanstallning-av-kommunforbundets-korrigeringsforslag-till-beredningen-av

Etiketter
Arto Sulonen

Förnamn
Arto
Efternamn
Sulonen
ledande jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2345
Mobiltelefon
+358 400 850 232
Ansvarsområden
  • kommunallagen
  • servicestrukturer och kommunsammanslagningar
  • utveckling av förvaltning
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten