Juridiska enheten

Personalnytt

Ledande juristen vid juridiska enheten Juha Myllymäki har utsetts till direktör för Kommunförbundets juridiska enhet från 1.9.2019. Myllymäki innehar befattningen till utgången av år 2020. Han efterträder Arto Sulonen, som övergår till andra uppgifter i Kommunförbundet.

Ledande juristen Ida Sulin, som varit tjänstledig från den juridiska enheten, blir direktör för svenska och internationella ärenden vid Kommunförbundet. Hon har sedan våren varit tf direktör för enheten och tillträder officiellt 1.8.2019.

Päivi Kynkäänniemi, som tidigare var jurist vid rådgivningsenheten för offentlig upphandling, har bytt arbetsgivare.

Designern Atte Kuismin-Raerinne utvecklar vid den juridiska enheten Kommunförbundets jävsrobot, som är nu i testningsfasen.

Den juridiska enhetens informatör Stiina Torkkel har återvänt från sin tjänstledighet. Hennes vikarie Heidi Partanen har redan tidigare under våren bytt arbetsgivare.

Kontaktuppgifter till Kommunförbundets personal finns här.

***

I augusti kommer ett par juristbefattningar att ledigförklaras vid den juridiska enheten. Följ oss t.ex. på Twitter .

 

Etiketter

Stiina Torkkel

Sakkunnig i kommunikation
Kommunikationsenheten
+358 9 771 2455, +358 40 528 5359
Ansvarsområden
  • kommunikation i juridiska frågor
  • kommunikation i upphandlingsfrågor
  • utveckling av webbtjänsterna
  • kontakter med medier