Statsandelskompensationen av engångsnatur (på 237 miljoner euro) betalas till kommunerna i november och december 2019

Beslutet om kommunernas statsandelar för år 2019 har ändrats 11.11.2019. Ändringen ökar kommunernas statsandelar med 237 miljoner euro. Statsandelen ökar lika mycket i alla kommuner, 43,22 euro per invånare. Beslutet har skickats elektroniskt till kommunerna 12.11.2019.

Förändringen i statsandelen beror på regeringens beslut i budgetbehandlingen (17.9.2019) att tidigarelägga betalningen av statsandelskompensationen av engångsnatur från år 2020 till 2019. Kompensationen utgår från summan av de statsandelsnedskärningar som beror på konkurrenskraftsavtalet under 2019–2022. Utan denna kompensation (237 miljoner euro) hade det på grund av konkurrenskraftsavtalet gjorts dubbla nedskärningar i statsandelen.

Statsandelskalkylerna för år 2019 har uppdaterats i överensstämmelse med beslutet 11.11.2019 på Kommunförbundets webbplats:
https://www.kommunforbundet.fi/ekonomi/statsandelar/statsandelsberakningar/statsandelarna-2019

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe