Ändring i kommunallagen

Diskussion: Hur ser kommunernas e-möten ut år 2021?

Under den pågående revideringen av kommunallagen granskas bestämmelserna om elektroniska sammanträden. Ändringarna i kommunallagen träder i kraft 1.6.2021.

Kommunförbundet ordnade den 29 maj 2020 en diskussion online för drygt 20 kommuner. För att förbundet ska kunna representera kommunerna och tala om verkliga observationer i beredningen av lagstiftningen om elektroniska sammanträden var det viktigt att höra hur kommunerna lyckats lösa saken under pandemin, och om eventuella behov att utveckla lagstiftningen om e-sammanträden. Det var fråga om diskussion och hörande i informell anda.

Kommunerna valdes genom stickprov för att representera olika typer av kommuner av olika storlek. Kommunerna valde sina deltagare själva. Kommunerna/städerna som deltog var Esbo, Forssa, Helsingfors, Hyvinge, Jakobstad, Jyväskylä, Kauhajoki, Kuhmo, Kurikka, Letala, Lahtis, Muhos, Muonio, Nyslott, Rovaniemi, Salo, S:t Michel, Siikalatva, Tammerfors, Uleåborg, Vanda, Vasa, Villmanstrand och Åbo.

De största problemen i kommunerna gällde sluten omröstning

De största utmaningarna vid de elektroniska mötena föreföll gälla möjligheterna att ordna sluten omröstning elektroniskt. Kraven på bild- och ljudförbindelse behöver också förtydligas. Ordförandes roll ändras vi e-sammanträden. Övervakningen av sammanträdets laglighet och ordning samt ökad trovärdighet i beslutsfattandet ansågs vara viktiga och utmanande i kommunerna.

Deltagarna hade olika syn på val av plats för det elektroniska sammanträdet och på hur väl samtalens konfidentialitet kunde säkerställas. Det finns med andra ord behov av utbildning för att etablera det nya sättet att arbeta.

Diskussionen gav något att arbeta vidare med i beredningen av Kommunförbundets anvisningar för elektroniska sammanträden.

 

Läs mer

Kommunernas elektroniska beslutsfattande under undantagsförhållanden har förenklats
Nyhet 16.4, uppdaterad 11.5.2020

Lagrummet (på finska). Kuntalaki muuttuu väliaikaisesti pandemiasta johtuen. Annaliisa Oksanen 29.4.2020

Införande av elektroniska sammanträdesförfaranden i kommunerna
Nyhet 17.3, uppdaterad 20.3.2020

Etiketter
Annaliisa Lehtinen

Förnamn
Annaliisa
Efternamn
Oksanen
jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2074
Mobiltelefon
+358 46 922 1053
Ansvarsområden
 • kommunallagen
 • kommunalt beslutsfattande
 • processen för ändringssökande
 • offentlighet och dataskydd
 • problemsituationer inom ledningen
 • bestämmelser om statligt stöd
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Team
Juridiska frågor
Arto Sulonen

Förnamn
Arto
Efternamn
Sulonen
ledande jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2345
Mobiltelefon
+358 400 850 232
Ansvarsområden
 • kommunallagen
 • servicestrukturer och kommunsammanslagningar
 • utveckling av förvaltning
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Team
Juridiska frågor
Katariina Huikko

Förnamn
Katariina
Efternamn
Huikko
ledande jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2135
Mobiltelefon
+358 50 566 4327
Ansvarsområden
 • offentlig upphandling
 • kommunerna och marknaden
 • EU:s statliga stöd
 • SGEI
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Team
Rådgivningsenheten för offentlig upphandling
Juridiska enhetens förvaltningsjurister; Kommunförbundets jurister; Rådgivningsenheten för offentlig upphandling
Elisa Kettunen

Förnamn
Elisa
Efternamn
Kettunen
Projektledare

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2167
Mobiltelefon
+358 50 372 6789
Ansvarsområden
 • Projekt om digitalisering i framtidens kommun
 • Jävsroboten
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Strategienheten
Team
Kuntien digikehitystoimisto