Välkommen till Kommunmarknaden 13–14.9.2023 i Kommunernas hus

Delta i Lagkliniken och det övriga juridiska programmet på Kommunmarknaden 2023

Kommunförbundets jurister önskar dig välkommen till den traditionella Lagkliniken och våra andra evenemang. Under båda marknadsdagarna, onsdagen den 13 och torsdagen den 14 september, serveras ett digert juridiskt program.

Kommunmarknaden ordnas på plats i Kommunernas hus i Helsingfors.

Evenemanget är avgiftsfritt och de enskilda programpunkterna kräver ingen anmälan. En anmälan till Kommunmarknaden räcker.

Vårt juridiska program

Utöver den juridiska enhetens Lagklinik medverkar våra jurister vid några av de seminarier som Kommunförbundets andra enheter ordnar.

Onsdag 13.9.2023

9.00–11.45 Lagkliniken, sal B3.6

I år består Lagkliniken av tre delar och i den tredje deltar också jurister från Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab. 

 1. 9.00–9.45 Översikt över regeringsprogrammet, Juha Myllymäki, direktör för juridiska ärenden
 2. 10.00–10.45 Markanvändnings- och miljöteamet, aktuella frågor, Marko Nurmikolu, ledande jurist
 3. 10.55–11.45 Jäv vid dubbelroller & aktuellt om lagen om funktionshinderservice, Katriina Martikainen, jurist, Kommunförbundet, Johanna Sorvettula, verkställande direktör, Hyvil och Sami Uotinen, ledande jurist, Hyvil

9.00–9.45 Lobbying på kommunnivå och dess olika dimensioner, sal B3.3

Forskarperspektiv på lobbying på kommunnivå. Lobbyverksamhet är en del av kommunernas politiska vardag och praxis – men hur få en bild av kommunernas vardag och lobbying i kommunerna som en del av den. 
Mer information: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/lobbaus-suomen-kunnissa/(på finska)

Forskarteam vid Östra Finlands universitet:

 • Emilia Korkea-aho
 • Salla Mikkonen
 • Kaisa Kurkela
 • Jenni Spännäri

12.00–13.00 Aktuellt om offentlig upphandling, sal B3.6

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling:    

 • Regeringsprogrammet och offentlig upphandling, Eeva-Riitta Högnäs, ledande jurist
 • Reformen av eForms-meddelanden, Olli Jylhä, specialsakkunnig
 • Aktuell rättspraxis, MatiasNikkari, jurist och Niina Ruuskanen, specialsakkunnig
   

14.00–15.00 Hankinta-Suomi: Data till stöd för ledning av offentlig upphandling och god praxis i ledarskapet, sal B3.6

Hör mer om resultaten av benchmarking-utredningen som Hankinta-Suomi genomfört om handlingsmodeller och god praxis inom strategisk ledning av upphandlingar, och delta i diskussionen kring lärdomar och erfarenheter i anslutning till temat. Den högsta ledningen behöver också en helhetsbild och centrala nyckeltal gällande upphandlingar. Hankinta-Suomi har pilottestat en dashboard för ledningen, som du kan ha nytta av vid ledningen av upphandlingar.

Talare:

 • Maria Röykkä, programchef, Finansministeriet
 • Tuure Marku, upphandlingsdirektör, Tuomi Logistiikka Oy
 • Joonas Kainulainen, analytiker, Hansel Ab
 • Tero Saarenpää, designer, direktör, Solita Oy

Torsdag 14.9.2023

9.30–11.00 Lagkliniken, sal B3.6

 1. 9.00–9.45 Översikt över regeringsprogrammet, Juha Myllymäki, direktör för juridiska ärenden
 2. 10.00–10.45 Aktuell rättspraxis, Ida Sulin, ledande jurist
 3. 10.55–11.45 Jäv vid dubbelroller & Lagändringar som påverkar barnskyddslagen, Katriina Martikainen, jurist, Kommunförbundet, Johanna Sorvettula, verkställande direktör, Hyvil och Annika Korpela, jurist, Hyvil  

12.00–13.00 Aktuellt om offentlig upphandling, sal B3.6

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling:    

 • Regeringsprogrammet och offentlig upphandling, Eeva-Riitta Högnäs, ledande jurist    
 • Reformen av eForms-meddelanden, Olli Jylhä, specialsakkunnig    
 • Aktuell rättspraxis, Matias Nikkari, jurist och Niina Ruuskanen, specialsakkunnig
   

Kommunernas roll i energiomställningen, sal B3.4

I programmet som varar en och en halv timme (kl. 9.00–10.30) har vår jurist Marko Nurmikolu två inledande anföranden:

 • 9.40–10.00 Handböckerna om vindkraft och solkraft
 • 10.00–10.15 Översikt över lagstiftningen om förnybar energi

 

Svenskspråkig lagklinik, sal A3.24

13.30–15.00 Typiska kvistiga juridiska frågor i kommunen – Lagkliniken, jurist Alexander Eriksson och ledande jurist Ida Sulin

 

Vad är Kommunmarknaden?

Kommunmarknaden är ett avgiftsfritt årligt evenemang som riktar sig till professionella inom kommunsektorn. Läs hela programmet på evenemangets programsida och programmet på svenska här.

Evenemanget lockar tusentals besökare, så det lönar sig att anmäla sig i förväg.

Årets tema är förnyelse och samarbete, viktiga teman för kommunsektorn under den nya regeringsperioden.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.