Viktiga styrmedel för förvaltningen, verksamheten och ledningen

Mallen för förvaltningsstadga, samarbetsavtalet för kommuner och grundavtalsmallen för samkommuner

I april 2023 uppdaterade vi viktiga styrmedel för kommunerna, dvs. mallen för kommunens förvaltningsstadga, samarbetsavtalet för kommuner och grundavtalsmallen för samkommuner. Samarbetsavtalet och grundavtalsmallen finns redan på svenska och förvaltningsstadgan utges på svenska inom kort.

Mallen för förvaltningsstadga kan i tillämpliga delar användas också i samkommuner.

Ladda ner mallarna

– I uppdateringarna har vi utnyttjat den respons vi fick från kommunerna och samkommunerna vid vårt webbinarium i mars, berättar juristerna Juha-Matti Kiviluoto och Kirsi Lamberg samt ledande juristen Ida Sulin.

– Vi skickade också utkast till mallarna till några kommuner och samkommuner för kommentarer.

Observera att vi under de senaste veckorna rättat skriv- och hänvisningsfel i den finskspråkiga mallen för förvaltningsstadga, som färdigställdes i brådskande ordning. I vår publikationsbank hittar du alltid den färskaste versionen av alla publikationer.

Ladda ner dokumenten:

På gång: Mall för samarbete i AN-reformen

I maj utkommer också en särskild mall för avtal om samarbete enligt modellen med en ansvarig kommun inom AN2024-reformen, säger Sanna Lehtonen, direktör för kommunal ekonomi.

 

Social- och hälsovården och räddningsväsendet på Hyvils sidor

Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab, sköter sedan årsskiftet ärenden som gäller social- och hälsovården samt räddningsväsendet.

Mallen för förvaltningsstadga för välfärdsområden (pdf) finns i Hyvils publikationsbank.

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.