Kommunförbundets bloggar

Följ med Kommunförbundets bloggare i bloggserien På linjen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

Om Den Sociala Välfärden vore en människa skulle hon vara över 120 år gammal. Livet skulle ofrånkomligen lida mot sitt slut. Den äldsta människan man känner till, fransyskan Jeanne Calment, stretade på och njöt av portvin och choklad och rökte cigarretter och blev 122 år gammal. I vetenskapsvärlden

Hanna Tainio
Skribent

​Social- och hälsovårdsministeriets analys av utlåtandena om landskapsreformen lyfter fram flera helheter som är kritiska för kommunerna och som förutsätter ändringar i lagutkastet. Analysen publicerades i fredags. ​En lyckad reform förutsätter att den offentliga förvaltningens kompetens som finns

Wikberg
Skribent

Vi har under den senaste tiden fått flera alarmerande rapporter om demokratins ställning i Finland. Antalet partimedlemmar sjunker, antalet kandidater i kommunalvalet sjunker, hot och hat mot politiker ökar och unga kvinnor vill inte längre vara med. Är det så vi vill ha det? Som man bäddar får man

Hanna Tainio
Skribent

Social- och hälsovårdsministeriet och Finansministeriet har skickat lagpaket om social- och hälsovårds- och landskapsreformen på remissrunda till kommunerna. ​Det är fråga om ett enormt lagpaket som det är krävande att läsa och sålla fram det väsentliga ur, oberoende av hur intensivt de olika

Wikberg
Skribent

Nu har det hänt igen! Regeringen har meddelat vilka sjukhus i landet som planeras få fullskalig jourverksamhet och man har gladeligen glömt de svenska behoven. Igen kommer förslag av typen ”samma på svenska”. Hur ofta har vi inte hört det uttrycket? Men det fungerar inte så. Man kan inte bara utgå

Migrationsverkets uppehållstillståndsprocess behandlar som bäst asylansökningarna för de 32 476 personer som sökte internationellt skydd i Finland i fjol. Målet är att producera tusen beslut per vecka. En person som söker internationellt skydd kan endera få ett positivt asylbesked eller få avslag på

Wikberg
Skribent

Valfriheten inom social- och hälsovården kommer att innebära en revolutionerande och radikal förändring jämfört med det som vi är vana med i dag. Den offentliga och den privata vården likställs och det blir kunden eller patienten som genom sitt val avgör vilka vårdproducenter som får finansiering