Kommunförbundets bloggar

Följ med Kommunförbundets bloggare i bloggserien På linjen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

Hur kan du åstadkomma högklassig skräddarsydd upphandling genom dialog med parterna på marknaden i ett tidigt skede? Känner du till fakta? "Man får inte tala med leverantörerna när en upphandling bereds" Man får och ska tala med leverantörerna innan en upphandling inleds. Dialog är ett ypperligt

Enligt statsminister Sipiläs regeringsprogram eftersträvas det att 5 procent av all offentlig upphandling i Finland ska vara innovationsupphandling. Om procentandelen avser euro, innebär målet en satsning på cirka 1,5 miljarder. Målet är ambitiöst och det kräver att upphandlingsaktörerna har förmåga