Ulf Stenman

Kommunerna har bollen - använd den!

Vi har - sagt med fotbollstermer - inlett andra halvleken av år 2023. Vi har en ny regering och ett nytt regeringsprogram.

 

Vi har ett regeringsprogram som till stora delar är bra ur kommunal synvinkel. Bland annat lovar regeringspartierna att normstyrningen av kommunernas verksamhet ska minska, kommunernas verksamhetsförutsättningar stärkas och kommunförsök möjliggöras. Det här är helt i linje med kommunernas och Kommunförbundets målsättningar för regeringsprogrammet.

Om vi fortsätter använda fotbollstermer, så passar regeringen nu bollen tillbaka till er kommuner. Det är dags att visa att ni har förmåga, kraft och vilja att styra spelet. Visa att kommunerna kan driva förändring utan tvingande lagstiftning, utan normer, direktiv och nya dimensioneringar.

Exakt vilka normstyrningar och direktiv som är onödiga i kommunernas verksamhet vet vi, om vi ska vara ärliga, inte ännu. Vilka försök kommunerna önskar genomföra är också öppet. Det som är klart är att den kommunala verksamheten, serviceproduktionen, ser annorlunda ut idag jämfört med igår. Självklart har alla genomförda, pågående och planerade reformer påverkat den kommunala verksamheten.

Lika självklart är det att den kommunala verksamheten måste förändras och utvecklas för att möta framtida utmaningar i form av den demografiska utvecklingen, klimatförändringen och den gröna omställningen, digitaliseringen... Men hur? De regionala skillnaderna och behoven i kommunerna är olika. Därför är det kommunerna själva som ska styra förändringsprocessen.

Nu är rätt tid för förändring. Bollen ligger hos er kommuner. Ni har möjlighet att påverka. Ni har också ett ansvar att visa att ni har förmåga till förändring, effektivering och samarbete.

Kort om skribenten

Ulf Stenman är direktör för svenska verksamheten vid Kommunförbundet.

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.